• GQ-208 Compound Antifreeze Agent

    Средство за антифриз соединение GQ-208

    GQ-208 е составен од компонента за намалување на вода и разновидност на неорганска, органска компонента за антифриз и компонента за рана јачина. Главно се користи во зимска конструкција на сите видови леано-бетонски бетони. Квалитет на производот според JC475 и други стандарди.