• GQ-KG(L)/01/02 Cable Grouting Agent

    Агент за фугирање на кабел GQ-KG (L) / 01/02

    GQ-KG t е составен од материјал за микро експанзија, редуктор на вода со високи перформанси, разновидност на неоргански и органски полимерни материјали плус PO, 42,5 цемент. Одлична флуидност, стабилна кашеста маса, добар степен на полнење, без намалување, мало проширување, без штетни материи за арматурата. Тоа е гро