• Sodium Gluconate

    Натриум глуконат

    Натриум глуконат исто така наречен Д-глуконска киселина, мононатриум сол е натриум сол на глуконска киселина и се произведува со ферментација на гликоза. Тоа е бела грануларна, кристална цврста материја / прав што е многу растворлив во вода.
  • Polycarboxylate Ether Monomer HPEG /TPEG

    Поликарбоксилат етер мономер HPEG / TPEG

    Редуктор за вода со висок опсег на поликарбоксилат етер е суперпластификатор од трета генерација заснован на калциум лигносулфонат и нафталан сулфонат. SUNBO PC-1030 е прашок со слободен проток, исушен во спреј, кој се подобрува со специјална технологија за прскање на сув прав.