• GQ-210 Early Strength Agent

    Агент за рана сила GQ-210

    Овој производ е направен од комбинација на разни компоненти за рана јачина. Главно се користи во сите видови на бетонски проекти со рани барања за јачина и во сезони со ниска температура. Квалитетот на производот достигнува GB8076 стандард.