• Polycarboxylate Superplasticizer Powder

    Суперпластификатор во прав од поликарбоксилат

    Ова е пластификатор од трета генерација со високи перформанси и еколошки поли карбоксилна киселина, развиен од нашата компанија насочена кон пластификатор во прав. Прашокот се обработува со напредна технологија за сушење со прскање. Честичките во прав имаат еднаква големина, имаат добра флуидност, мала хидрофобност,