• Sodium Gluconate

    Натриум глуконат

    Натриум глуконат исто така наречен Д-глуконска киселина, мононатриум сол е натриум сол на глуконска киселина и се произведува со ферментација на гликоза. Тоа е бела грануларна, кристална цврста материја / прав што е многу растворлив во вода.